POMAGAJTE POMAGATI

RETTET DAS KIND – Kärnten

S svojim obiskom v Minimundusu pomagate pomoči potrebnim otrokom in mladim iz avstrijske Koroške.

Minimundus že več kot 60 let podpira neprofitno društvo RETTET DAS KIND – Kärnten. S tem zagotavlja prikrajšanim otrokom, mladim in družinam potrebno pomoč.

RETTET DAS KIND

Minimundus pomaga
otrokom in mladim iz Koroške

Društvo je zasebna, neprofitna, nadstrankarska in versko neopredeljena organizacija za pomoč.

Minimundus je bil ustanovljen s strani društva RETTET DAS KIND in je še vedno v lasti RETTET DAS KIND – Kärnten. Minimundus gmotno podpira društvo RETTET DAS KIND Kärnten. Pomoč in podporo pomoči potrebnim otrokom, mladim in družinam omogočamo s takojšnjimi podporami, botrstvi in različnimi akcijami za pomoč.

Nadaljnje informacije o društvu RETTET DAS KIND Kärnten najdete tukaj.

rettet_das_kind_logo