POMAGAJTE POMAGATI

RETTET DAS KIND – Kärnten

S svojim obiskom v Minimundusu pomagate pomoči potrebnim otrokom in mladim iz avstrijske Koroške.

Minimundus že več kot 60 let podpira neprofitno društvo RETTET DAS KIND – Kärnten. S tem zagotavlja prikrajšanim otrokom, mladim in družinam potrebno pomoč.

RETTET DAS KIND

Minimundus pomaga
otrokom in mladim na avstrijskem Koroškem

Društvo je zasebna, neprofitna, nadstrankarska in versko neopredeljena organizacija za pomoč.

Minimundus je sprva iz zasebnih rok prevzelo društvo RETTET DAS KIND (Rešite otroka) Avstrija, leta 2008 pa je prešel v lastništvo RETTET DAS KIND – Kärnten (Koroška). Minimundus gmotno podpira društvo RETTET DAS KIND – Kärnten, ki pomaga otrokom, mladim in družinam s takojšnjimi podporami, botrstvi in raznovrstnimi akcijami.

Nadaljnje informacije o društvu RETTET DAS KIND Kärnten najdete tukaj.

rettet_das_kind_logo