Gre za proizvodno serijo linijskih lokomotiv z dvema pogonskima sistemoma (enosmerni in izmenični tok), ki je bila zasnovana za tranzitni tovorni promet med Italijo in Nemčijo čez Brennerjev prelaz. Ta lokomotiva naj bi razbremenila stalen tovorni promet po glavni deželni cesti.