Uporabljal se je na progi Dunaj–Baden predvsem za prevoz cesarja Karla I. iz glavne rezidence v Badnu na Dunaj. Ta izredno elegantni vagon, ki ga je opremil slavni arhitekt dunajske secesije Otto Wagner, je obnovljen in usposobljen povsem v skladu s slogom. Danes se uporablja le še za nostalgične vožnje kot občudovanja vredno delo avstrijske inženirske umetnosti.