Kot kamnita ladja, s premcem obrnjena proti toku, sredi mogočne reke Ren stoji stara vojaška utrdba. Mnogo stoletij je bila carinska utrdba. Gorje ladjarjem, ki tukaj niso poravnali zahtevanih carinskih dajatev. Po najdenih okostjih in mučilnih orodjih lahko le slutimo, kakšne kazni so se tukaj izrekale. Mestece Kaub, ki je s svojim gradom na vodi danes prvovrstna turistična znamenitost, se je v svetovno zgodovino vpisalo še enkrat, ko je feldmaršal Blücher v silvestrski noči 1813/1814 tu z zavezniško vojsko prečkal reko Ren. Do poznega 19. stoletja je ostal carinska utrdba, nato pa je bil signalna postaja za ladijski promet. Leta 1960 je grad prešel v last nemške zvezne dežele Porenje-Pfalška in je od takrat priljubljena izletniška točka. Za izdelavo modela je bil uporabljen značilni renski peščenjak.

Mere: višina: 1,52 m, dolžina: 2,05 m, širina: 1,07 m
Teža brez temeljev: 550 kg
Material: železobeton, renski peščen-jak, medenina, baker
Čas izdelave: 6 mesecev
Izdelovalec modela: Friedrich Jerina (1982)