Vozni most vodi čez reko Temzo v Londonu in povezuje mestni četrt Tower Hamlets z mestnim delom Southwark. Tower Bridge je dvižni most, zgrajen v neogotskem slogu. Na severnem obrežju se nahajajo Tower of London in doki Sv. Katarine, na južnem obrežju pa mestna hiša/City Hall. Most je v lasti podjetja Bridge House Estates, dobrodelne organizacije korporacije City of London Corporation. Čez most Tower Bridge vodi glavna cesta A 100. Oba nosilna elementa se lahko dvignete do kota 86 stopinj, kar omogoča prečkanje tudi velikim ladjam. Mostička za pešce sta nepremična. Temzo je tako možno prečkati tudi ob dvignjenem mostu. Most Tower Bridge je bil odprt leta 1894. Pri gradnji je sodelovalo pet gradbenih podjetij in 432 delavcev. Dva masivna
stebra teže 70.000 ton so morali za podporo konstrukcije zasidrati v rečno korito. Za stolpa in mostova za pešcce so skupno porabili več kot 11.000 ton jekla.