Konec 12. stoletja so Babenbergi s podkupnino za angleškega kralja Riharda Levjesrčnega ustanovili Dunajsko Novo mesto, nekaj stoletij pozneje pa se je začel graditi grad deželnega kneza. Gradnja s kvadratno osnovno ploskvijo in štirimi vogalnimi stolpi je bila v tistih časih povsem nov tip gradu. Pozneje so Habsburžani grad stalno spreminjali in razširjali. V njem je živel cesar Friderik III. s svojo družino, tukaj je bil rojen njegov znameniti sin in zadnji vitez, cesar Maksimilijan I., ki je leta 1519 tu našel tudi svoj kraj zadnjega počitka. Cesarica Marija Terezija je v tem mogočnem gradu ustanovila prvo vojaško akademijo, ki je razen krajših prekinitev še do danes ohranila svoj namen. V MINIMUNDUSU smo postavili posebno stopnišče, ki obiskovalcem daje vpogled v notranje dvorišče z znamenito steno z grbom.

Mere: višina: 2,28 m, dolžina: 5,43 m, širina: 6,03 m
Temelj: dostopna klet
Material: železobeton, umetna smola, aluminij, medenina, baker, peščenjak
Čas izdelave: 6 let
Izdelovalec modela: Višja tehniška šola HTL Dunajsko Novo mesto (1990)