Petkupolna gradnja z glavnim pročeljem v bizantinskem slogu, ki deluje orientalsko, se je začela že v 11. stoletju. Bazilika je posvečena apostolu Marku, ki je tukaj našel svoj kraj zadnjega počitka. Številni umetniki iz najrazličnejših stilskih obdobij so v nadaljnjih stoletjih s spremembami, prizidki in okraski zaznamovali podobo tega enkratnega arhitekturnega spomenika. Razkošna gradnja ponazarja tudi vzpon beneške mestne države. Vprega s štirimi konji, ki je bila leta 1204 kot bojni plen prenesena iz Konstantinopla v Benetke, je edina še ohranjena kvadriga iz antične dobe. Nastala je pred približno 2.000 leti, kraj nastanka pa ni povsem jasen. Obiskovalce prevzame razkošno izobilje brona in zlata ter dragocenih kamnov, kot sta marmor in alabaster.

Višina: 2,03 m
Tlorisna površina: 6,7 m²
Material: beton, marmor, umetna smola, svinec, medenina, zlato
Teža modela: 1,8 tone, s podzidavo (klet): 12 ton
Čas izdelave: 1 leto ali 5.400 ur
Izdelovalec modela: Višja tehniška šola HTL Beljak (1981)
Barvno oblikovanje: Erwin Penter