Nad antično nekropolo z grobom apostola Petra, ki je v Rimu pod cesarjem Neronom umrl mučeniške smrti, so leta 1505 začeli graditi največjo cerkev v krščanskem svetu. Gradnja naj bi trajala več kot stoletje, z njo pa so za vedno povezana imena najslavnejših stavbenikov in umetnikov, kot so Bramante, Raffael, Michelangelo, Maderna, Bernini, če omenimo le nekatere od njih. Bazilika s trgom svetega Petra in kolonadami je arhitekturno čudo po svoji velikosti in razkošnosti, ki presega vse templje in sakralne zgradbe na svetu. Cerkveni prostor bazilike obiskovalca prevzame s svojimi ogromnimi merami: dolžina 186 m, premer kupole 42 m in višina 132 m. Površina 15.000 m2 naenkrat sprejme 20.000 oseb. Sam trg svetega Petra je umeščen in usmerjen proti središču katoliške cerkve in je podoben gledališču na prostem. Prostor pred trgom z rahlim nagibom proti cerkvi je oder, tako da cerkev deluje še mogočneje. Berninijevi kolonadi kot dve roki objemata vernike in jih prevzameta. Izgradnja tega modela, ki se je več let nismo upali lotiti, čeprav je bila dolgo na prvem mestu želja obiskovalcev, je modelarje postavila pred največji izziv. Po izračunih bi en sam modelar za dokončanje potreboval celih 32 let, zato je bilo treba delo razdeliti med številne tehnične šole, delavnice, zasebne in lastne modelarje. Po vzoru izvirnih gradbenih načrtov je bilo izrisanih 130 m² modelnih načrtov. Usklajevanje del med različnimi kraji po vsej Avstriji je bilo zahtevno. S tem sodelovanjem, ki je bilo do takrat brez primere in je zahtevalo veliko organizacijskih naporov, smo uspeli čas izdelave skrajšati na sedem let. Bazilika svetega Petra v MINIMUNDUSU je v svetovnem merilu eden od vrhuncev modelarske umetnosti.