Na 150 m visoki osameli apnenčasti skalni vzpetini se nad dolino dviguje grad Ostrovica. Daleč naokoli izstopa iz hribovite in gričevnate pokrajine. Ta neosvojljivi grad je uspešno odvračal vojskujoča se ljudstva, ki so takrat plenila po deželi; celo Turki te trdnjave nikoli niso mogli zavzeti. Tako se je njegova zgodovinska pomembnost ohranila od antike do moderne dobe. Grad Ostrovica, ki je od 16. stoletja v lasti knežje družine Khevenhüller, je danes prvovrstna znamenitost avstrijske Koroške. Model je bil dokončan že leta 1959. Zaradi velikosti izvirnika je bilo izbrano merilo 1 : 50, zato je prikazani model v primerjavi z drugimi eksponati (1 : 25) le v polovični velikosti.