O ustanovitvi te prastare vodne trdnjave govorijo samo legende. Prvič je bil v zgodovinskih listinah omenjen v 11. stoletju. V njegovi dolgi zgodovini so si lastništvo menjale generacije vplivnih družin. Leta 1634 je grad skoraj do tal pogorel, vendar je oblika, ki jo je dobil po obnovi v 17. stoletju, do danes ostala skoraj nespremenjena. Pod vladavino cesarja Leopolda I. je Jezerski grad leta 1698 prešel v last Habsburžanom, 80 let pozneje ga je pridobil vojvoda Johann Nepomuk Salvator, ki je prej že odkupil grad na kopnem. Po obeh gradovih se je poimenoval Johann Ort. Po sporu s cesarsko družino se je odpravil čez morje v Južno Ameriko, ki je nikoli ni dosegel, in od takrat ostal pogrešan. Na začetku našega stoletja je upravljanje gradu prevzela državna gozdarska služba, leta 1995 pa je postal last mestne občine Gmunden, ki ga je v celoti obnovila. Danes je Jezerski grad, ki ga s kopenskim gradom povezuje 123 m dolg leseni most, znana znamenitost, cerkev v njem pa je v deželi in zunaj njenih meja zelo priljubljena kot poročna cerkev. Med letoma 1996 in 2004 je postala prizorišče snemanja televizijske nanizanke Jezerski grad Ort/Schlosshotel Orth.