Kmečki mlin je žal s podeželja skoraj povsem izginil. Prej je bil razširjen predvsem v gorskih dolinah, kjer je imela skoraj vsaka večja domačija lasten mlin. Z gospodarskim in tehničnim napredkom, predvsem elektrifikacijo, so te nekdaj tako neobhodne priprave postale odveč, zato so propadle. Zgled za naš model je bil ohranjeni mlin iz Leške doline (avstrijsko Lesachtal). Dve vodni kolesi vsako s svojim gredljem poganjata leseno pogonsko napravo za dva sestava mlinskih kamnov. Na spodnjem mirujočem kamnu se vrti zgornji mlinski kamen (drsnik) in tako nastane mletje.