S prvo proizvodnjo ultradolgih nevarjenih tirnic do dolžine 120 m v svetovnem merilu je družba Voest Alpine Schienen GmbH postavila povsem nov standard pri gradnji železniških prog. Priljubljene in pomembne so predvsem zaradi opuščanja varjenih spojev na tirih, ki povzročajo motnje pri dinamiki vožnje in so obenem šibka točka s stališča tehnične varnosti. Z vse hitrejšimi vlaki in večjimi osnimi obremenitvami je prihodnost teh ultradolgih tirnic zagotovljena. Model je darilo družbe Voest Alpine Schienen GmbH.