V letih 1928/29, ko je ladjedelnica Christian Ruthof v Mainzu izdelala parnik Mainz, je veljal za najhitrejšo in najudobnejšo potniško ladjo na reki Ren in zadnji parnik na vodno kolo, zgrajen na Renu. Ladja je sprejela 1790 potnikov in krmilila 900 konjskih moči. Mainz je bila edina v floti 28 ladij, ki je drugo svetovno vojno prestala nepoškodovana. Vse ostale ladje so bile uničena ali potopljene. Po vojni je spet postala potniška ladja, pozneje rezervna ladja, ki je le še redko plula. Več let je mirovala v Kölnu. Leta 1986 je bila po temeljiti obnovi, ki jo je opravilo mannheimsko ladjarsko društvo, v Mannheimu postavljena kot muzejska ladja. Model je izdelan v merilu 1 : 75.