Videli smo ga v donavskem pristanišču Wien-Freudenau. Namen tega prevesnega vrtljivega dvigala je bil pretovarjanje razsutega tovora, kosovnega blaga in zabojnikov. Dvižna kapaciteta je bila 35 ton. Danes je v uporabi mobilni žerjav, ki dvigne do 84 ton.