250 km južno od Beograda, v okolici mesta Raska, na majhni planoti, obdani s temnimi gozdovi iglavcev, stoji eden najlepših samostanov srednjega veka. Samostan se s svojimi svetlimi sijajnimi marmornimi pročelji skladno staplja s pokrajino in je izredno slikovit. V 12. stoletju ga je ustanovil praoče dinastije Nemanjičev, ki je Srbiji vladala dve stoletji. Cerkev Matere božje, najsijajnejša zgradba srbskega srednjega veka, je postala tudi njegova grobnica. Potresi in požari so Studenico hudo opustošili. Vedno znova obnovljenemu samostanu niti med avstrijsko-turškimi spopadi ni bilo prizaneseno, saj ni bil le težko poškodovan, temveč ga je turška vojska tudi izropala. Menihi, ki so bili na strani Avstrije, so takrat bežali pred turškim maščevanjem, današnji pa se spet lahko posvetijo samostanskemu življenju.