Zaradi svojega velikega zgodovinskega in gospodarskega pomena je Heidenreichstein leta 1932 postal mesto. Kraj se v zgodovinskih listinah prvič omenja že leta 1205, torej nekaj desetletij po ustanovitvi gradu, ki predvidoma sega v leto 1180. Grad je skozi stoletja moral prestati vojne, požare in pogosta opustošenja, vse do tridesetletne vojne in francoskih vojnih pohodov, kar navsezadnje na njem ni pustilo vidnih sledov. Heidenreichstein s svojimi mogočnimi oglatimi in okroglimi stolpi velja za najlepši in najbolje ohranjen vodni grad v Avstriji. Grad je še vedno stalno prebivališče in upravni sedež gospode Heidenreichstein, ki je bila do leta 1947 dolgo v lasti knezov Pallfy, od leta 1961 pa pripada družini Kinsky. Na gradu je organizirano vodstvo skupin obiskovalcev. Čeprav je danes del vodnega jarka zasut, MINIMUNDUSOV model prikazuje še srednjeveški grad, ki ga v celoti obdaja jarek.