20. novembra 1871 je pripeljal prvi vlak iz Beljaka v Špital. Majhna postojanka je označevala postajo, v kateri so službovali trije uradniki. Leta 1901 je cesar Franc Jožef podpisal načrt za železnico čez Ture in po šestih letih je bil izdelan turski predor. Med gradnjo so postavili tudi špitalsko železniško postajo v obliki, kot jo vidimo danes, leta 1911 pa je cesar slovesno odprl tursko železnico. S tem se je Špitalu odprlo okno v svet in Milštatsko jezero je doživelo svoj prvi turistični razcvet. Železniška postaja, ki je bila leta 1944 med bombardiranjem poškodovana, je bila pozneje obnovljena tako, da je obdržala svoj prvotni značaj.

Mere: višina: 62 cm, dolžina: 4,12 m, širina: 91 cm
Skupna površina objekta: 7,5 m²
Teža: 1,4 t
Teža s temelji: 3,20 t
Material: beton, naravni kamen, medenina, baker, umetna smola
Čas izdelave: 13 mesecev
Izdelovalec modela: delavnica MINIMUNDUSA (1988)