Prvi tovrstni mlini na veter so se v 12. stoletju pojavili v Srednji Evropi, pozneje pa so se zelo razširili tudi na druga območja. Pri tej vrsti mlina se celotno mlinsko poslopje zavrti v smeri vetra, temelj pa je zidani blok iz opeke in peščenjaka. Mlinski kamen in vse ostale naprave so izključno v zgornjem delu mlina.